Welkom bij Sint Ludgardis

De school organiseert op zaterdag 26 april 2014 in samenwerking met de parochie Sint Jan De Doper - Lange Elzenstraat in Antwerpen de eerste communie voor de kinderen van het eerste en tweede leerjaar.

Op zaterdag 24 mei 2014 van 12.00 u tot 17.00 bent u welkom op het schoolfeest van 

Sint-Ludgardisschool BELPAIRE - Haantjeslei 50-52 - 2018 Antwerpen

De inschrijvingen van leerlingen die in 2014-2015 willen beginnen in ons 1ste jaar, 
gaan van start op zaterdag 15 maart 2014 om 13.00 uur.

Er geldt een voorrangsregel voor broers en zussen van eigen leerlingen secundair
van 3 tot 28 februari.

Van harte welkom op het oud-leerlingen Praatcafé vrijdag 14 maart 2014 vanaf 20.00 uur.

Op zondag 26 januari 2014 van 12 uur tot 17 uur opent SLS-Antwerpen-Stad haar deuren.
Van harte welkom!